Ručno rađeni križevi od raznih drvenih materijala. Vinova loza-trs, drvene bačve u kojima se nekada čuvalo vino.

Filter